Na podstawie przeprowadzonych przez PARP badań innowacyjności regionów pt. „Regionalne Systemy Innowacji w Polsce” województwo dolnośląskie należy do regionów o wysokim poziomie innowacyjności, zajmując 3 miejsce w kraju (po mazowieckim i śląskim). Według danych GUS na Dolnym Śląsku wśród przedsiębiorstw w sektorze usług, innowacyjne przedsiębiorstwa stanowią 9,56% i plasuje to region na 11. miejscu w kraju (średnia dla kraju wynosi 11,57%).


Wśród przedsiębiorstw przemysłowych na Dolnym Śląsku 15,04% można uznać za innowacyjne, co w 2011 r. uplasowało region na 12. miejscu w kraju. Poczynione przez przedsiębiorstwa przemysłowe inwestycje w innowacje związane są również w większości z wprowadzaniem nowych bądź istotnie ulepszonych procesów. Głównym odbiorcą innowacji jest przede wszystkim przemysł. Wśród branż, w których w 2011 r. podmioty na Dolnym Śląsku poniosły największe nakłady na innowacje, wyróżnić można: produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (141,4 mln zł), produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (133,640 mln zł), produkcję wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (114,5 mln zł). Inwestycje o charakterze innowacyjnym stanowią zarówno w usługach, jaki w przemyśle, w pierwszej kolejności nakłady na wszelkiego rodzaju środki trwałe, a w drugiej na działalność badawczo-rozwojową.


Innowacje na Dolnym Śląsku mają wsparcie od 17 Parków i Inkubatorów Technologicznych:


KATALOG INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

WYSZUKAJ INNOWACYJNE PRODUKTY Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Skorzystaj z zasobów cyfrowych, w których znajdziesz materiały związane z projektem w postaci plików tekstowych, ale też plików video i audio. Środowisko chmurowe umożliwia nie tylko korzystanie z modułów otwartych i zamkniętych, ale także pozwala na transfer plików pomiędzy użytkownikami oraz komunikację (Skype, wbudowany komunikator).

Zasoby

ZBIÓR WIEDZY

Korzystaj z nieograniczonej ilości plików zamieszczonych w chmurze. Odtwarzaj filmy, pobieraj informacje i drukuj dokumenty.


Otwarte:

KATALOG INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

Znajdź innowacyjne produkty należące do katalogu Innowacyjnej Doliny lub zgłoś swój produkt do Projektu.


NAUKA + BIZNES

Jesteś naukowcem szukającym wsparcia w komercjalizacji swoich badań? Wykorzystaj potencjał naszych przedsiębiorców i nawiąż współpracę z biznesem.


Zamknięte:

DOŁĄCZ DO KATALOGU

ZGŁOŚ SWÓJ PRODUKT DO KATALOGU INNOWACYJNEJ DOLINY


Powrót

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>